شنبه, 30 شهریور 1398  
لینک پرداخت آنلاین
کانال تلگرام
■ صفحه اینستاگرام
برگزارکنندگان کنفرانس
کتابچه مقالات دومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
■ قالب نگارش مقاله
سخنرانان کلیدی
چاپ مقالات برگزیده
حامیان علمی
پایگاه های نمایه کننده
دبیرخانه کنفرانس
آدرس پستی
تلفن ثابت
تلفن همراه : 
کد پستی
فکس
ایمیل : csc2019@guilan.ac.ir